ouderbijdrage

Ouderbijdrage

ouderbijdrage

Op De Prins Bernhardschool worden door de leden van de ouderraad extra activiteiten verzorgd voor de leerlingen van de school. Denk hierbij aan de aankleding en cadeautjes met feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, koningsspelen en de organisatie van de avondvierdaagse,
schoolvoetbal, schoolkorfbal en het afscheid van groep 8.


Hier zijn kosten aan verbonden die niet door de regering worden vergoed. Daarom het verzoek aan de ouders/verzorgers om deze kosten in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De kosten
van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 20,00 per kind. Heeft u drie kinderen of meer op onze school?
Dan betaalt u maximaal € 50,00 aan vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Sommige ouders vinden het prettig deze bijdrage in gedeeltes te betalen. Daarnaast zijn er ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen. Kinderen uit deze gezinnen mogen uiteraard gewoon meedoen met alle activiteiten.

Scroll naar boven