Peuteropvang op Christelijke IKC in Dordrecht

Overige

Overige informatie

Op deze pagina vind je een aantal belangrijke zaken over onze school. Zo zijn de GGD-rapporten van de Peuteropvang en BSO te bekijken, maar ook informatie over de klachtenregeling en ons veiligheidsbeleid. Verder zijn er een aantal links naar organisaties waar wij als school mee samen werken.

Stichting H3O verzorgt goede christelijke opvang en onderwijs in Dordrecht voor kinderen en jongeren van 0 tot 18+. Al onze locaties hebben hun eigen gezicht; we vinden elkaar in onze missie, visie en kernwaarden. Het gaat ons om het geluk van kinderen, nu en in de toekomst. Onze medewerkers spelen daarbij een sleutelrol. Zijn zij gelukkig in hun werk, dan profiteren de leerlingen daarvan.

De bieb is een plek waar kinderen zich ontwikkelen en waar iedereen welkom is. Lezen, leren, ontmoeten óf op zoek naar inspiratie en antwoorden. Het kan en mag allemaal. En als lid kun je nóg meer! Voor kinderen van 0 – 18 jaar is het lidmaatschap gratis!

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerking tussen bijna alle scholen in Dordrecht. Er zijn in Dordrecht ruim 40 scholen voor basisonderwijs en 15 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs zijn meegerekend. Die scholen werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind dat in Dordrecht woont, ook in Dordrecht naar school kan gaan.

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Hoe dat werkt zie je in de animatie. Wil je bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

De GGD ZHZ ondersteunt gemeenten bij de lokale gezondheidsopgaven en het gezonder maken van de leefomgeving. In het bijzonder heeft de GGD ZHZ oog voor de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. De GGD werkt samen met diverse lokale partners binnen de tien gemeenten, en –vooral vanuit de gezondheidsbescherming- ook met diverse zorginstellingen die doorgaans regionaal werken

Het RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een handige KIDDI-app ontwikkeld voor medewerkers in de kinderopvang. Daarin vind je informatie over infectieziekten bij kinderen, te treffen maatregelen en dagelijkse hygiëne. Ook vind je hier wanneer een infectieziekte gemeld moet worden bij de GGD(Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst). Deze app is ook heel handig voor ouders.

Scroll naar boven