Peuterspeelzaal

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij een veilige en ontwikkelingsgerichte speel-leeromgeving.

Onze pedagogisch medewerkers zijn speciaal geschoold in het werken met de grote diversiteit in ontwikkeling van kinderen. Zij staan dagelijks klaar om de kinderen veiligheid en geborgenheid te geven, taalvaardig te maken en samen met andere kinderen te laten spelen.


Onze ruimtes en voorzieningen worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD. De rapportages hiervan kunt u via onderstaande link bekijken.

Naar GGD-inspectierapporten →

Ontwikkeling

Wij begeleiden de peuters in allerlei ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, spel, taal en kringactiviteiten.

Door middel van een goed ontwikkel-volgsysteem en een beredeneerd aanbod volgen de leidsters de ontwikkeling van het kind nauwkeurig en spelen ze daarop in met gepaste uitdagingen.

Ouders ontvangen periodiek een rapportage over de ontwikkeling van hun kind en kunnen vaak in de groep kijken hoe het met hun kind gaat.

VVE

De 'Voor- en Vroegschoolse Educatie' is een extra aanbod voor peuters met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Met een VVE-indicatie mag het kind 2 extra dagdelen per week naar de peuterspeelzaal komen. Bovendien krijgen deze kinderen bij ons nu al 16 uur per week spelen aangeboden in plaats van 10 uur. Wij mogen daarmee al vooruit lopen op de verplichting in augustus 2020.

Door al deze extra uren profiteren deze kinderen nog meer van ons VVE-programma, waarin extra taalactiviteiten en ontwikkelingskansen aangeboden worden.  

We proberen ook intensief samen te werken met de ouders, zodat ook thuis de goede taalstimulansen geboden worden met voorlezen en gebaren.

Zo bereiden we ook deze kinderen goed voor op de kleuterperiode!

Peuters-kleuters

Onze peuters worden goed voorbereid op de overgang naar de kleutergroep.

De peuterleidsters werken nauw samen met de kleuterleerkrachten in Team Jonge Kind.

Het educatieve programma Peuterplein gaat mooi over in Kleuterplein, waardoor de doorgaande lijn in het aanbod van thema’s en activiteiten gewaarborgd is. Dat geldt ook voor het ontwikkelings-volgmodel Bosos dat we gebruiken voor de kinderen van 2 tot 6 jaar.

We zetten in de onderlinge afstemming tussen de leidsters en de leerkrachten diverse manieren in om de overgang van de peuters naar de kleuters voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tarieven en informatie

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang en meer informatie op de website van onze Stichting H³O.


Naar de website van de stichting →

Aanmelden

Gebruikt u het contactformulier om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.


Naar het contactformulier


Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.