Over ons IKC

De Prins Bernhardschool is een gezellige en goede wijkschool, voor kinderen van 2 -12 jaar. Het motto van onze school is: Samen groeien, kwaliteiten bloeien. Met onze christelijke identiteit als uitgangspunt, gaan we op zoek naar de talenten van onze leerlingen, proberen we deze te laten groeien en verder te ontwikkelen. Samen met een team enthousiaste en betrokken medewerkers zien we elke dag als een nieuwe kans om een bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van onze leerlingen.

Ons IKC is onderdeel van Stichting H3O, de grootste opvang- en onderwijsorganisatie van Dordrecht. Hierin is peuteropvang, basis- en voorgezet onderwijs en buitenschoolse opvang ondergebracht.

Hier staan en gaan we voor

Zien Ieder kind, elke ouder en elke medewerker heeft het recht om gezien en gekend te worden. Daar gaan wij voor op school. Dat betekent dat we tijd nemen voor elkaar, aandacht hebben voor elkaar en zoeken naar elkaars talenten. Je mag jezelf zijn, anderen zijn er al genoeg

Groeien 'It takes a village to raise a child' is een bekend Afrikaans gezegde. En dat dorp wil onze school zijn. Daarom werken we samen met onze partners van het IKC, onze ouders, onze medewerkers en onze leerlingen. We mogen groeien naar onze eigen mogelijkheden, op ons eigen niveau en op ons eigen tempo.

Zorg Bij het ontwikkelen van kinderen hebben zij soms een steuntje in de rug nodig. We hebben op school een goed zorgsysteem, waarmee onze medewerkers vroegtijdig kunnen signaleren om zo de juiste ondersteuning te kunnen geven . Dit doen we altijd in overleg met ouders en schakelen desgewenst hulp van externen in, waarin het welbevinden van het kind altijd centraal staat.

Praktische informatie

Op De Prins Bernhardschool krijgen de leerlingen les in jaargroepen en werken we met een continurooster.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de groepen 3 t/m 8 op school van 8:30 – 14:45 uur. Op deze dagen lunchen de kinderen met de leerkracht in het lokaal en spelen ze tussen de middag buiten.

Op woensdag is groep 3 t/m 8 van 8:30 – 12:30 uur op school. De kleuters hebben op woensdag en vrijdag aangepaste schooltijden.

Voor een uitgebreid overzicht kunt u kijken in onze schoolgids.