Activiteiten

Vieringen

Op onze christelijke school besteden we extra aandacht aan de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. We vertellen dan de verhalen uit de Bijbel en doen passende activiteiten. De Kerstviering houden we om het andere jaar in een kerk in de buurt.

Goede doelen

Ieder schooljaar kiezen we enkele acties uit, waarmee we een goed doel steunen. Dat kan zijn d.m.v. een inzameling van afgedankte kleding of van afgedankte elektrische apparaten. Maar ook door een verkoping of een sponsorloop, enz. We vinden het belangrijk dat we op deze manier ook aan anderen denken, die het moeilijker hebben dan wij.

Gezonde school

Om kinderen te stimuleren tot een gezonde leefstijl, hanteren we een aantal principes en gewoontes, zoals gezonde traktaties, gezond drinken, en gezond bewegen. Ieder jaar zetten we een thema in de spotlights. Onze sportcommissie verzorgt de deelname van schoolteams aan sportwedstrijden van Dordt Sport.

Ouderraad

Onze ouderraad is zeer actief in het organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten! De vrijwillige ouderbijdragen worden door de ouderraad beheerd en besteed. Enkele van de activiteiten: koningsspelen, plantjesactie, flessenactie, deelname avondvierdaagse, afscheid personeel, afscheid groep 8, enz.

Kinderboeken

Leesvaardigheid, leesplezier en leesbeleving is voor alle kinderen belangrijk en fijn. Met de jonge kinderen doen we veel aan prentenboeken voorlezen en praten over de platen. Met de oudere kinderen werken we vanuit de leesmethode veel met boeken en presentaties. We hebben een mooie schoolbibliotheek voor alle leeftijden. Aparte aandacht krijgt de Kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen.

Verkeer

Voor de kinderen van de groepen 7 organiseren we elk jaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen.

Onze school is een 'School op Seef'. Dit houdt in dat wij (met behulp van onze verkeersouders) veel aandacht aan verkeersveiligheid besteden.

Schoolreis - schoolkamp - excursies

Ieder jaar gaan alle klassen een keer op schoolreis. Groep 8 sluit de schoolperiode af met een gezellig schoolkamp.

En omdat leren niet alleen binnen de school plaats vindt, gaan we er met de leerlingen regelmatig op uit naar een interessante locatie die aansluit op een thema uit de lessen WNT of Wereldoriƫntatie of Taal.