Inhoud

Contactgegevens

Hebt u een vraag of wilt u uw kind aanmelden?

Peuteropvang

Peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. ---

Basisonderwijs

Onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. ---- -

Opvang

Voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang.

Activiteiten

Hier vindt u een overzicht van onze extra activiteiten.- ---- ---- ----- ---- ------- ----

Schoolgids

In de schoolgids vindt u meer informatie over onze school.-- -

-

Scholen op de kaart

Hier worden onder meer resultaten, beleid en uitstroomgegevens gepresenteerd.-- --- -

Stichting H³O

Onze school is onderdeel van Stichting H³O.

-