Basisonderwijs

Samen groeien, kwaliteiten bloeien: we zien je, we geloven in je, we groeien met je!

Dat zijn onze beloftes aan het kind en zijn/haar ouders:

- Talentgericht

- Vanuit vertrouwen

- Inzichtelijk groeiproces

Hiervoor staat dagelijks een team van gedreven en geschoolde leerkrachten klaar. We maken gebruik van moderne lesmethodes, inclusief ruime inzet van ICT. En dit alles vindt plaats in een prettige, veilige en goed ingerichte speel-leeromgeving.

Onze school is een christelijke school met een open toelating. Alle kinderen en ouders die zich aan ons beleid conformeren zijn welkom. Wij gaan met respect om met alle godsdiensten en overtuigingen.

Afdeling Jonge kind: groep 1 t/m 3

Van spelend leren naar methodisch leren in een betekenisvolle omgeving!

De kleuters werken volgens het thematisch aanbod van het programma Kleuterplein, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

De kleuterlokalen en het kleuterplein zijn ruimschoots voorzien van allerlei speel-leermaterialen.

Leerkrachten stimuleren en volgen de ontwikkeling van ieder kind en bespreken de voortgang regelmatig met de ouders, waarbij ook een rapportage vanuit het programma Bosos op tafel ligt.

Extra nadruk ligt op zelfredzaamheid, samenspelen, taalontwikkeling en discipline.

In groep 3 wordt spelend leren gecombineerd met methodisch leren. Dat vraagt weer nieuwe vaardigheden en nieuwe vormen van samenwerken. De leesmethode Lijn3 wordt niet alleen voor het aanvankelijk technisch lezen gebruikt, maar de thema's worden tegelijk gebruikt voor wereldoriëntatie en WNT. Na de kerstvakantie komt de vrijdagmiddag als lestijd erbij, zodat ook daarin de voorbereiding op de afdeling Oudere kind compleet is.

Afdeling Oudere kind: groep 4 t/m 8

Van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd leren

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen steeds meer groeien in zelfstandig leren en daarbij hun talenten, de leermiddelen en de samenwerking zo goed mogelijk benutten.

Dat zorgt tevens voor een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs, want dat is het doel waar we naartoe werken: ieder kind op zijn/haar passende plaats in het VO.

De methodische lessen worden dan ook steeds meer leerlinggestuurd ingezet. Daar is de software ook op ingericht. Bij wereldoriëntatie en WNT (Wetenschap, Natuur en Techniek) werken we vanuit de strategie van Onderzoekend & Ontwerpend leren. Door middel van het portfolio krijgen kinderen hun brede ontwikkeling in beeld en leren ze daarin gerichte stapjes te zetten. Bij de brede ontwikkeling horen ook sociale vaardigheden en burgerschap. Dat begeleiden we zoveel mogelijk geïntegreerd in de andere lessen en activiteiten. Sport vindt zowel bij de vakleerkracht plaats als in buitenschoolse toernooien van Dordt Sport.

Schooltijden

Maandag:      08.30 - 14.45 uur

Dinsdag:       08.30 - 14.45 uur

Woensdag:    08.30 - 12.30 uur

Donderdag:   08.30 - 14.45 uur

Vrijdag:         08.30 - 12.00 uur

(groep 1 en 2 en groep 3 tot Kerst)

                    08.30 - 14.45 uur

(groep 3 vanaf Kerst en groep 4 t/m 8)

In de ochtend pauzeren de groepen 3 t/m 8 een kwartier.

Tussen de middag pauzeren alle groepen een half uur.

Alle kinderen doen mee met het continurooster.